5 Mẹo Học Từ Vựng Tiếng Anh

5 mẹo học từ vựng 1. Words and Phrases (Từ và Cụm từ) Điều quan trọng cần nhớ là từ vựng không chỉ là những từ đơn lẻ, ví dụ: Sofa (ghế sofa), Library (thư viện), Discover (khám phá), Beautiful (đẹp). Nhiều mục từ vựng bao gồm nhiều hơn một từ và những cụm từ này là một phần quan trọng trong […]

» Read more