5 Mẹo Học Từ Vựng Tiếng Anh

5 mẹo học từ vựng

1. Words and Phrases (Từ và Cụm từ)

OXFORD WORD SKILLS

Điều quan trọng cần nhớ là từ vựng không chỉ là những từ đơn lẻ, ví dụ: Sofa (ghế sofa), Library (thư viện), Discover (khám phá), Beautiful (đẹp). Nhiều mục từ vựng bao gồm nhiều hơn một từ và những cụm từ này là một phần quan trọng trong vốn kiến ​​thức từ vựng của bạn. Bên cạnh là một ví dụ về bảng thuật ngữ từ Oxford Word Skills chứa các mục cụm từ chủ yếu được tạo thành từ nhiều từ khác nhau.

2. Keeping records of new Vocabulary (Ghi chú các từ vựng mới)

Nếu bạn ghi chép từ vựng đang học vào trong sổ tay và / hoặc trên điện thoại – thì điều đó có thể hữu ích cho việc học từ vựng của bạn. Việc bạn viết ra một từ hoặc cụm từ kèm theo định nghĩa là một trong những cách giúp bạn khắc ghi ý nghĩa trong tâm trí và dễ dàng ghi nhớ nó hơn. Và nếu bạn có thể ghi chép và được tổ chức tốt, bạn có thể:

* dễ dàng tìm các mục từ vựng và nghĩa của từ

* thêm thông tin, ví dụ: một tính từ cụ thể nào đó thường được sử dụng với một danh từ, ví dụ: A close friend (một người bạn thân)

* ôn tập từ vựng bạn đã học.

Bạn được khuyên nên chia từ vựng thành các phần khác nhau, và mỗi phần được đặt một tên, ví dụ: Cooking (nấu ăn), Feeling (cảm giác) và Emotion (cảm xúc), Travelling by plane (du lịch bằng máy bay), Phrasal verbs (cụm động từ). Đôi khi bạn có thể viết từ vựng mới trong nhiều phần.

3. Don’t forget Pronunciation (Ghi nhớ cách phát âm)


Một đặc điểm chung của cách phát âm tiếng Anh, khác với nhiều ngôn ngữ khác là nhiều chữ cái, đặc biệt là các nguyên âm (a, e, i, o, u), được phát âm theo một số cách khác nhau. Ví dụ, hãy nghĩ về cách phát âm của chữ cái ‘a’ trong những từ sau: cat, car, fall, what, cinema. Các bài tập tập trung vào đặc điểm này của phát âm có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách các chữ cái cụ thể và các tổ hợp chữ cái được phát âm. Đây là một ví dụ:

Trọng âm của các từ tiếng Anh cũng khác so với nhiều ngôn ngữ khác. Trọng âm trong từ tiếng Anh có những mẫu và quy luật phổ biến, nhưng chúng đòi hỏi bạn phải luyện tập nhiều.


Ứng dụng Oxford Advanced Learner’s Dictionary đi kèm với sách sẽ cho bạn cơ hội nghe cách phát âm của các từ và cụm từ trong sách nhé.

4. Practice (Thực hành)

Một số từ có thể dễ nhớ, trong khi những từ khác có vẻ rất khó ghi nhớ. Nói chung, các bài tập thực hành sẽ giúp bạn học và nhớ từ vựng mới tốt hơn. Đây là một bài luyện tập ngắn nhằm kiểm tra sự hiểu biết của bạn về động vật và côn trùng:

Bạn cũng cần có khả năng tạo ra từ vựng mới cho mình. Một cách đáng ghi nhớ để làm điều này là sử dụng từ vựng mới để nói về cuộc sống của chính bạn. Đây là một bài tập kiểm tra khả năng của bạn, để tạo ra các mục từ vựng chính xác trước khi sử dụng chúng để nói về các mối quan hệ của mình:

5. Revision (Ôn tập)


Nếu bạn không sử dụng một từ vựng hoặc cụm từ vựng nào đó trong một khoảng thời gian, bạn có thể dễ dàng quên nó. Để giúp bạn nhớ từ vựng đã học, bạn cần quay lại và ôn tập lại. Bạn luôn được khuyến khích nên hoàn thành các bài tập bằng bút chì để bạn có thể điền vào câu trả lời của mình và lặp lại các bài tập trong sách vào một ngày sau đó. Một cách đơn giản khác để ôn tập từ vựng là tự kiểm tra. Nếu bạn giữ bản ghi chép từ vựng trong hai cột rõ ràng (từ và cụm từ mới ở bên trái, và định nghĩa của chúng ở bên phải), bạn có thể che phần bên trái và cố gắng nhớ mục chính xác từ định nghĩa; hoặc che định nghĩa và sau đó cố gắng đưa ra nghĩa chính xác bằng cách nhìn vào mục bên trái. Bạn có thể sử dụng kỹ thuật đơn giản này để kiểm tra từ vựng mới, vài ngày hoặc vài tuần sau khi bạn đã học một trang hoặc đơn vị bài học nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *