THE EXPERIENCES IN ENGLISH STUDYING

NHỮNG KINH NGHIỆM KHI HỌC NGOẠI NGỮ Kinh nghiệm 1 : CHÚ Ý TRỌNG ÂM CỦA CÂU Nhiều người học tiếng Anh dù đã đạt được trình độ khá cao vẫn đọc sai trong âm của những từ rất thông dụng như “English (đọc đúng: ENGlish, đọc sai: engLISH), devolopment (đọc đúng: development, đọc sai: deveLOPment) v.v.. Phải nắm vững […]

» Read more