TECHNIQUES IN PROMOTING YOUR SPEAKING SKILL

NHỮNG PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO KĨ NĂNG NÓI Tạo môi trường thực hành Việc học của bạn sẽ có tiến bộ khi bạn giao tiếp với nhiều người bản ngữ, đọc, dịch tài liệu tiếng nước ngoài và giao dịch bằng thư điện tử hay điện thoại với họ. Bạn hãy tham gia các câu lạc bộ ngoại ngữ để […]

» Read more