EDUCATIONAL MATERIALS

Đây là các sách rất cần thiết giúp cho học sinh các cấp rèn luyện thêm các kỹ năng Đọc và Viết trong việc học Tiếng Anh. Các sách này vô cùng hữu ích đối với học sinh tiểu học trong việc rèn luyện các kỹ năng Đọc và Viết.

Hãy bấm vào đây để xem và tải về

READING AND WRITING 2

READING AND WRITING 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *